Prejudicerande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen

Prejudicerande dom ger rätt till personlig assistans för personer med utvecklingsstörning!

Kommunerna runt om i Finland har länge nekat personer med intellektuella funktionsnedsättningar rätt till personlig assistans, med motiveringen att dessa personer saknar resurser att definiera assistansens innehåll.

Enligt handikappservicelagen finns en subjektiv rätt för personer med omfattande funktionsnedsättningar att få personlig assistans. Kommunerna har dock tolkat rättigheten snävt, vilket i princip utestängt personer med utvecklingstörning (intellektuella funktionsnedsättningar) från en serviceform som var menad för alla med omfattande funktionsnedsättningar.

Flera av medlemmarna i JAG, som alla har intellektuella funktionsnedsättningar, har de senaste åren drivit rättsprocesser för att få rätt till personlig assistans. I mitten av september fick en av medlemmarna äntligen rätt i högsta förvaltningsdomstolen! HFD anser att medlemmen har resurser att definiera assistansens innehåll och därmed har rätt till personlig assistans. Eftersom detta är en dom i högsta instans måste tillämpningen av reglerna ändras i kommunerna så att fler kan få beslut om personlig assistans!

Detta är mycket glädjande besked, inte bara för medlemmen utan även för alla andra personer med intellektuella funktionsnedsättningar och behov av personlig assistans. Att även denna målgrupp får rätt till personlig assistans är en förutsättning för att Finland ska kunna stänga alla institutioner runt om i landet.

Undefined
Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.