Oikeus henkilökohtaiseen apuun

 

Oikeus henkilökohtaiseen apuun

 

Vammaispalvelulain tarkoitus on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elämään.  Lain tarkoitus on myös parantaa yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia poistamalla ja ennaltaehkäisemällä vamman mukaansa tuomia hankaluuksia. Hallitus on ilmaissut, että henkilökohtainen apu on äärimmäisen tärkeä ajatellen toimintarajoitteisen henkilön oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Henkilökohtainen apu on paras tapa varmistaa, että toimintarajoitteisen henkilön tasa-arvo, itsemääräämisoikeus sekä osallisuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Vammaispalvelulain mukaan henkilö on oikeutettu henkilökohtaiseen avustukseen, mikäli hän on vaikeasti vammautunut ja tarvitsee toistuvasti toisen henkilön apua jokapäiväisessä elämässään, sikäli kuin seuraavat ehdot täyttyvät:

 

  • Henkilön tarvitsemat palvelut ja tuki eivät toteudu riittävällä ja sopivalla tavalla sosiaali- ja terveyspalvelulain määrittämällä tavalla.
  • Henkilöllä on resursseja määritellä tarvitsemansa avustuksen tarve sekä millä tavoin tämä henkilökohtainen apu järjestetään ja toteutetaan.

 

Lähtökohtana on, että kaikki vammaiset tai toimintarajoitteiset henkilöt diagnoosista tai iästä riippumatta ovat henkilökohtaisen avun piirissä.

Yksilön täytyy olla mukana vaikuttamassa päätökseen siitä minkälaisia palveluita hänelle tullaan järjestämään ja miten nämä tullaan toteuttamaan. Henkilökohtaista apua hakeva henkilö voi myös saada apua lähiomaisilta tai edunvalvojalta voidakseen määritellä miten henkilökohtainen apu tullaan järjestämään.

 

Näin haet

 

Henkilökohtaista apua toivovan henkilön tulee anoa tätä kotikunnaltaan. Kunnat eri puolella Suomea järjestävät henkilökohtaisen avun hieman eri tavoilla, mutta kaikilla kunnilla on velvollisuus tarjota henkilökohtaista apua sellaisille henkilöille, jotka kuuluvat vammaispalvelulain piiriin.

Sinulla on myös oikeus valittaa tehdyistä päätöksistä. Mikäli sinulle ei myönnetä henkilökohtaista apua tai tarjotut tunnit ovat liian vähäisiä, voit valittaa viranomaispäätöksestä. Ohjeet valituksen tekemiseen lukevat päätöksessä.

 

Kuka voi saada henkilökohtaista apua?

 

Sinä itse tai edunvalvojasi anot kunnalta henkilökohtaisen avustaja-palvelua. Tämän jälkeen kunta arvioi tarpeesi.

Vammaispalvelulain mukaan henkilö on oikeutettu henkilökohtaiseen apuun mikäli hän on vaikeasti vammautunut ja tarvitsee toistuvasti apua toiselta henkilöltä jokapäiväisessä elämässään. Jotta henkilöllä olisi oikeus henkilökohtaiseen apuun seuraavien reunaehtojen on täytyttävä:

 

  • Henkilön tarvitsemat palvelut ja tuki eivät toteudu riittävällä ja sopivalla tavalla sosiaali- ja terveyspalvelulain määrittämällä tavalla.
  • Henkilöllä on resursseja määritellä tarvitsemansa avustuksen tarve sekä millä tavoin tämä henkilökohtainen apu järjestetään ja toteutetaan.

 

 

Lähtökohta on, että jokainen vammainen henkilö diagnoosista tai iästä riippumatta ovat henkilökohtaisen avun piirissä. Henkilökohtaista apua voi saada tarpeittesi mukaan sekä kotona että kodin ulkopuolella.

 

  • Päivittäisissä toimissa, esimerkiksi liikkuessa kulkuneuvoilla tai vaatteiden päälle pukemisessa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, kotitalouden hoidossa ja asioiden hoitamisessa.
  • Työssä, opinnoissa ja toisinaan myös päiväkeskustoiminnassa.
  • Vapaa-ajanharrastuksissa.
  • Yhteiskunnallisissa tehtävissä sekä
  • Sosiaalisten verkostojen ylläpidossa.

 

 

 

suomi
Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.