Henkilökohtainen apu palvelutakuulla

Jos et itse tahdo tai kykene toimimaan työnjohtajana avustajillesi, niin on tärkeätä, että tätä tehtävää hoitaa henkilö joka tuntee sinut hyvin ja tietää mitä henkilökohtaiseen apuun tulisi sisältyä. JAG:ssa kutsumme tätä henkilöä palveluntakaajaksi.

 

Sinä päätät, mahdollisesti edunvalvojan tuella, kuka tulee toimimaan palveluntakaajanasi ja miten tämän tulee hoitamaan tehtävänsä tässä asemassa. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi lähellä sinua oleva omainen, henkilökohtainen avustaja joka on jo pitkään työskennellyt sinulle tai jokin toinen luottamuksesi arvoinen henkilö. JAG voi myös auttaa sopivan henkilön rekrytoimisessa.

 

Palveluntakaajan vastuulla ovat henkilökohtaisen avun laatu, jatkuvuus sekä turvallisuus. Tukeakseen palveluntakaajia heidän tärkeässä tehtävässään, JAG tarjoaa omille palveluntakaajilleen laajalti tukea muun muassa tarjoammalla neuvontaa, ohjausta sekä koulutusmahdollisuuksia. Lue lisää kohdasta ”jäsenneuvonta”(medlemstöd)

Tilanteissa, jossa apuun oikeutetulla henkilöllä on kehitysvamma ja rajoittunut kognitiivinen kyvyt sekä vaikeuksia ”saada äänensä kuuluviin” on erityisen tärkeätä, että henkilöt vastaamassa henkilökohtaisesta avusta ovat tietoisia omista rooleistaan ja tehtävistään jotta mikään asia ei putoaisi toimenkuvien väliin.

 

Palveluntakaajan toimenkuva

Jos et pysty tai tahdo toimia työnjohtajana avustajillesi, on tärkeätä että tehtävät hoitaa henkilö joka tuntee sinut hyvin ja tietää kuinka tahdot henkilökohtaisen apusi toteutuvan.

JAG:ssa kutsumme tätä henkilöä palveluntakaajaksi.

Palveluntakaajalla on muodollinen tehtävä, jonka sisältö määritellään sopimuksissa:

 

Toimeenkuva:

Palveluntakaaja:

  • vastaa siitä, että henkilökohtaisen apusi lähtökohtana ovat tarpeesi ja toiveesi elämässä

  • sitoutuu kunnioittamaan JAG:n ideologisia tavoitteita koskien henkilökohtaista apua, jossa ihmisarvo ja loukkaamattomuus ovat keskiössä.

  • on henkilöstövastaava ja vastaa siitä, että henkilökohtainen apu toteutuu toiveittesi mukaisesti.

  • auttaa valitsemaan avustajia sekä ohjaa näitä esimiehenä

  • suunnittelee avustajien työajat toiveittesi ja tarpeittesi pohjalta

  • vastaa avustustehtävän työympäristöstä sekä siitä, että työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia noudatetaan.

 

Sinä (mahdollisesti edunvalvojan tuella) päätät kuka tulee toimimaan palveluntakaajana ja kuinka hänen tulee toteuttaa tehtävänsä tässä roolissa. Palveluntakaaja voi esimerkiksi olla lähiomainen, sinua pitkään avustanut henkilö tai jokin toinen luottamuksesi arvoinen henkilö. Me voimme myös auttaa löytämään oikean henkilön tehtävään.

Palveluntakaaja vastaa turvallisuudesta, laadusta sekä jatkuvuudesta avustussuhteessa. Onnistuakseen tärkeässä tehtävässä, JAG:n palveluntakaajat saavat tuekseen muun muassa neuvontaa, ohjausta sekä koulutusta. Vastuun palveluntakaajana toimimisesta voi myös jakaa kahdelle tai useammalle henkilölle. Tällöin he voivat olla vastuussa toimenkuvan eri tehtävistä tai eri ajankohtina.

suomi
Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.