Edunvalvojan tuki avainasemassa

Edunvalvojan tuki avainasemassa

 

Suurin osa JAG:n aikuisista jäsenistä tarvitsevat tukea päätöksenteossa (yhdeltä tai useammalta) edunvalvojalta.  Sitoutunut edunvalvoja on tärkeässä roolissa kun avustusta tarvitsevan henkilö pyrkii muokkaamaan elämästänsä enemmän hänen omankaltaisensa, mahdollisimman laajalla itsemääräämisoikeudella.

- tavoitteena on suurin mahdollinen itsemääräämisoikeus ja edunvalvojalla on tässä instrumentaalinen ja keskeinen rooli.

- kyky kommunikoida päämiehen kanssa on keskeinen edellytys kun kommunikaatiorajoitteiselle henkilölle etsitään edunvalvojaa.

- Muita tärkeitä ominaisuuksia hyvälle edunvalvojalle ovat lojaalisuus päämiestä kohtaan sekä  kyky edustaa ja ajaa tämän etuja ja tarpeita tiukoissakin tilanteissa.

 

Henkilökohtaista apua järjestäessä, edunvalvoja vastaa yhdessä jäsenen kanssa seuraavista asioista:

  • yhteydenpidosta viranomaisiin

  • anomuksesta henkilökohtaista avustusta riittävällä tuntimäärällä sekä valvoa päämiehen (tai lapsen) etuja, oikeuksia ja velvollisuuksia voimassa olevien henkilökohtaiseen apuun liittyvien säännösten mukaisesti.

  • Ehdottaa tai hyväksyäpalveluntakaaja ja tehdä yhteistyötä tämän kanssa, jotta henkilökohtainen apu toteutetaan päämiehen (tai lapsen) tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

  • valvoa, että päämies(tai lapsi) täyttää velvoitteensa, kuten on määrätty henkilökohtaista apua koskevassa sopimuksessa. Heidän on myös täytettävä ilmoitus toteutuneesta henkilökohtaisesta avusta joka kuukausi.

  • valvoa, että päämiehen saama henkilökohtainen avustus on hyvätasoista ja että JAG täyttää sopimusvelvoitteensa.

Edunvalvojan antamalla tuella, JAG:n jäsenet voivat elää monipuolisempaa ja rikkaampaa elämää henkilökohtaisen avun mahdollistamalla tavalla.

 

 

suomi
Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.